2014-02-28

Oświata

Nazwa szkoły

Dyrektor

Telefon

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. P. Skargi 10

38-200 Jasło

e-mail: sekretariatzsm4@gmail.com

www.spl-jaslo.edu.pl

Grażyna Idzik 13 446 37 54

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej

ul. Koralewskiego 9

ul. Czackiego 2

38-200 Jasło

e-mail: sp2_jaslo@o2.pl

www.sp2jaslo.pl

Jolanta Myśliwiec

13 446 34 94

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. ks. Bp. Ignacego Krasickiego

ul. W. Pola 9

38-200 Jasło

e-mail: czworkajaslo@wp.pl

http://www.sp4jaslo.edu.plL

Lech Polak

13 446 35 68

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Stefana Jaracza

ul. Św. Jana z Dukli 64

38-200 Jasło

e-mail: sp70@op.pl

https://sp7jaslo.edu.pl/

Mariola Ślawska

13 446 46 30

Zespół Szkół Miejskich Nr 1

ul. Rafineryjna 3a

38-200 Jasło

e-mail: zsm1@zsm1jaslo.pl

www.zsm1jaslo.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 6

Przedszkole Miejskie Nr 12

Gabriela Zdunek-Gajda

13 446 97 12

Zespół Szkół Miejskich Nr 2

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

e-mail: sp11jaslo@poczta.onet.pl

www.pm13jaslo.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11

Przedszkole Miejskie Nr 13

Jerzy Gajda

 13 491 48 63

Zespół Szkół Miejskich Nr 3

ul. Szkolna 38

38-200 Jasło

e-mail:sp12@zsm3jaslo.pl

http://zsm3jaslo.pl

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole Miejskie nr 9 

Aleksandra Zajdel - Kijowska

13 446 58 85

Zespół Szkół Miejskich Nr 5

ul. Sobniowska 58

38-200 Jasło

e-mail: zsm5jaslo@gmail.com

www.zsm5jaslo.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8

Przedszkole Miejskie nr 15

Jolanta Szymańska

13 445 50 10

Zespół Szkół Miejskich Nr 6

ul. Lwowska 36

38-200 Jasło

e-mail: sp10j@wp.pl

www.sp10jaslo.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 10

Przedszkole Miejskie nr 14

Anna Gąsiorowska

13 446 83 57

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Tkaczowa 14

38-200 Jasło

e-mail: pm1jaslo@gmail.com

www.pm1jaslo.szkolnastrona.pl

Halina Czyżowska

13 446 37 85

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Słowackiego 7

38-200 Jasło

e-mail: przedszkole2@mojapoczta.net

www.przedszkole2jaslo.szkolnastrona.pl

Małgorzata Górniak

13 446 34 33

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Floriańska 24a

38-200 Jasło

e-mail: pm3jaslo@op.pl

www.przedszkole3jaslo.szkolnastrona.pl

Elżbieta Krzysiak

13 446 32 23

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Kopernika 8a

38-200 Jasło

e-mail: p6jaslo2@poczta.onet.pl

www.przedszkole6jaslo.szkolnastrona.pl/

Marta Mosoń

13 446 93 22

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Ducala 3

38-200 Jasło

e-mail: pm10@um.jaslo.pl

www.pm10jaslo.pl

Anna Kwiatkowska

13 446 30 16

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Sikorskiego 10

38-200 Jasło

e-mail: przedszkole11_jaslo@op.pl

http://www.pm11-jaslo.edu.pl/

Monika Lechowska

13 446 31 25

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się